Cara Membuat Jadual Kandungan Automatik dalam Microsoft Word

Pembuatan kandungan automatik dalam Word - bagi anda yang sedang menulis buku atau tesis, tentunya jadual kandungan adalah perkara penting untuk dipertimbangkan. Apa yang berlaku jika anda menulis dokumen dengan sebilangan besar halaman, tetapi tidak mempunyai senarai isi. Sudah tentu sukar bagi anda untuk mencari atau mencari halaman yang diperlukan, bukan?

Salah satu format penulisan penting, tetapi sering dianggap sukar dibuat, adalah senarai isi kandungannya. Cara membuat daftar isi dapat dilakukan di Microsoft Word pada Microsoft Word 2007, Microsoft Word 2010, Microsoft Word 2013, Microsoft Word 2016, Microsoft Word 2019, Microsoft Office 363 secara automatik dan manual. Selain itu, cara membuat daftar isi juga sangat mudah diterapkan, jadi anda tidak perlu repot menyusun daftar isi anda. Tetapi sekali lagi terdapat banyak orang yang keliru tentang bagaimana membuat senarai isi dalam Microsoft Word. Nah, untuk memudahkan anda membuat jadual kandungan, anda boleh mengikuti kaedah di bawah.

Deskripsi dan fungsi konten

Daftar isi adalah urutan tajuk dalam setiap bab dan halaman yang saat ini menulis makalah, laporan, tesis, proposal, dan karya ilmiah lain yang dapat ditafsirkan sebagai lembaran halaman yang merupakan petunjuk utama mengenai isi buku dan juga nombor halaman dalam tulisan. Jadual Kandungan berfungsi untuk memudahkan pembaca mencari halaman yang diinginkan. Kerana memastikan isi kandungannya kemas. Kandungan itu sendiri mempunyai fungsi, yaitu:

Buat tesis, kertas, atau laporkan agar lebih kemas, supaya pembaca lebih mudah memahami bahan apa yang dibincangkan oleh pengarang.

Pembaca menjadi lebih jelas mengetahui maksud pengarang mengenai maklumat dalam tesis, kertas atau laporan yang ditulis.

Sebab untuk membuat senarai isi

Serta berikut adalah beberapa sebab mengapa anda harus menyenaraikan kandungannya:

Dokumen yang mempunyai daftar isi biasanya kelihatan dan memberikan kesan yang lebih profesional daripada dokumen yang tidak mempunyai daftar isi.

Semasa anda membuat atau mengedit dokumen, senarai kandungan dapat membantu anda menulis dan menyusun idea anda supaya anda tidak lupa memasukkan perkara-perkara penting yang ingin anda sertakan dalam dokumen tersebut.

Bantu menyediakan pembaca dokumen. Senarai kandungan juga membantu memberikan garis besar kandungan dokumen kepada pembaca.

Senarai kandungan dapat berfungsi sebagai rujukan bagi pembaca ketika mereka berusaha mencari maklumat penting dalam dokumen. Nombor halaman dalam senarai kandungan membantu pembaca mencari maklumat yang mereka perlukan dengan cepat. Sekiranya pembaca membaca salinan dokumen yang lembut, mereka juga dapat dengan segera mengklik tajuk yang ingin dibaca.

Jadikan dokumen anda lebih senang dibincangkan. Pernahkah anda pergi ke mesyuarat untuk meninjau dokumen atau membincangkan topik yang bergantung pada satu dokumen? Anda akan lebih bahagia jika mempunyai senarai kandungan sehingga anda dapat dengan cepat mencari maklumat yang sedang dibincangkan. Dengan menambahkan senarai isi ke dokumen anda, anda mempermudah perbincangan kerana mereka tidak perlu bersusah payah mencari topik yang dibincangkan.

Cara membuat daftar kandungan automatik di Word Microsoft Word 2007, Microsoft Word 2010, Microsoft Word 2013, Microsoft Word 2016, Microsoft Word 2019, Microsoft Office 363

Untuk membuat senarai isi secara automatik, sudah tentu anda harus menyiapkan dokumen yang ingin anda jadualkan. Dokumen yang sesuai untuk didaftarkan adalah satu dengan sebilangan besar halaman dan mempunyai pelbagai tajuk dan sari kata. Jadi, tajuk dan sari kata dalam dokumen ini kemudiannya akan muncul atau menjadi perincian dalam senarai kandungan. Nah, kaedah berikut boleh diaplikasikan dalam Microsoft Word 2010, 2013 dan 2007. Langkah demi langkah di bawah menggunakan Microsoft Word 2007.

1. Periksa Fungsi Tajuk

Langkah pertama, anda perlu mengaktifkan fungsi tajuk dan subtitle alias tajuk 1, dan pergi ke 2. Untuk mengetahui sama ada fungsi tajuk aktif, anda perlu melihatnya di bar sisi kiri. Perhatikan jika sudah ada bar alat yang mengandungi kotak navigasi di sebelah kiri skrin.

Sekiranya tidak ada kotak navigasi di sebelah kiri, anda boleh membawanya terlebih dahulu. Caranya, klik "Lihat" kemudian aktifkan fungsi "panel navigasi". Sekarang, jika ruangan navigasi muncul maka perhatikan sama ada terdapat perincian tajuk 1 dan 2, sesuai dengan apa yang akan dibahas dalam jadual. Sekiranya tidak, maka anda harus menyesuaikan diri terlebih dahulu. Sekiranya, lajur navigasi masih kosong, ini bermaksud tajuk dan tajuk kecil tidak aktif. Sekiranya medan navigasi aktif, ia akan kelihatan seperti di bawah.

2. Aktifkan fungsi tajuk

Sekiranya fungsi tajuk dimatikan, anda tidak dapat menghasilkan kandungan automatik. Oleh itu, anda harus memulakan dengan mengaktifkan tajuk dan sari kata. Pertama, sila nyatakan terlebih dahulu atau pilih tajuk dan sari kata yang akan dibahas dalam jadual. Untuk memilih bahagian tajuk, anda mesti menyekat bahagian tajuk yang terdapat dalam dokumen bertulis anda, kemudian klik "Laman Utama" dan klik "Tajuk 1". Untuk sari kata, pilih "Tajuk 2".

Apabila anda mengklik tajuk, formatnya biasanya akan berubah. Sila sesuaikan format mengikut keperluan. Contohnya format jenis font, ukuran font, warna font juga format bullet dan penomboran mengikut keperluan. Anda juga dapat memilih tajuk dan sari kata individu dan mengaktifkan fungsi tajuk 1, tajuk 2, jika diperlukan. Apabila tajuk aktif sebagai tajuk, ayat tajuk pasti akan muncul di lajur navigasi kiri yang telah kami lengkapkan lebih awal. Begitu juga, sari kata akan muncul bersarang di bar navigasi. Tajuk dan sari kata tersebut akan menjadi rangkaian kandungan automatik kemudian.

3. Letakkan kursor dalam senarai kandungan

Sekiranya semua bahagian tajuk dan sari kata aktif dan muncul di panel navigasi, ini bermakna anda boleh mula membuat kandungan automatik. Caranya, letakkan kursor di halaman, tempat senarai kandungan disasarkan.

4. Klik Rujukan

Anda boleh mencari "Fungsi Rujukan" ini di bar alat atas.

5. Klik Senarai Kandungan

Anda dapat mencari lokasi "daftar isi" di bar alat atas, paling kiri.

6. Klik Jadual Automatik

Apabila anda mengklik "Daftar Isi", pilihan kandungan akan muncul yang dapat anda pilih. Pilih seperti yang dikehendaki dan pastikan pilihannya ialah jadual automatik atau jadual isi kandungan automatik.

Sekarang, apabila ia muncul, anda dapat melihat hasil kandungan automatik yang dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan rapi. Anda juga boleh menyesuaikan format senarai ini mengikut kehendak anda. Seperti jarak, jenis fon, saiz fon dan banyak lagi.

7. Edit nombor halaman dengan mengklik kanan kemas kini bidang

Sekiranya anda mengedit kandungan sehingga nombor halaman beralih, atau mungkin ada perubahan pada tajuk dan sari kata. Anda juga dapat memperbaruinya dengan mengklik kanan pada titik di lajur kandungan dan mengklik "Medan kemas kini." Seterusnya, pilih "Kemas kini nombor halaman sahaja" jika anda hanya menukar nombor halaman. Atau, pilih "Kemas kini keseluruhan jadual" jika perubahan keseluruhan merangkumi tajuk dan sari kata. Setelah selesai, jadual kandungan adalah seperti yang anda mahukan.